Breaking News
Home / Архангай Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Газар

Архангай Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Газар

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго Ус цаг уур,орчны шинжилгээний үнэн зөв мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, байгаль, цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, цаг агаар, уур амьсгалын нөөцийг бүрэн дүүрэн ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Read More »