Home / Хууль тогтоомж

Хууль тогтоомж

АЛБАНЫ ДАРГЫН ТУШААЛ

д/дБаримтын индексБаримтын он сар өдөрБаримтын тэргүүБаримтын хуудасны дугаарТайлбар11/012020.01.02Ажил, албан тушаал болон цалин шинэчлэн тогтоох тухай1-6 21/012020.02.21Баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилох тухай7-8 31/012020.03.13Хорогдуулсан цагаар ажиллуулах тухай9 41/012020.03.272020 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай10-13 51/012020.03.27Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай14 61/012020.04.18Залуучуудын зөвлөл байгуулах тухай15 71/012020.04.24Мэргэшлийн зэрэг тогтоох салбар комисс томилох тухай16 81/012020.04.01Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай17-28Тушаалын дугаар давхацсан 91/012020.04.24Ёс зүйн зөвлөл ...

Read More »

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ//Шинэчилсэн найруулга/

I ХЭСЭГ ТӨРИЙН АЛБА НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГНИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хэвлэх 2 дугаар зүйл.Төрийн албаны тухай ...

Read More »

БОАЖ-ын сайдын тушаал Ус, цаг уурын тусгай хэрэгцээний урьдчилсан болон горимын мэдээний нэр төрөл, үйлчилгээний үнэ тариф батлах тухай

Read More »