Home / Хууль тогтоомж / Албаны даргын тушаал

Албаны даргын тушаал

АЛБАНЫ ДАРГЫН ТУШААЛ

д/дБаримтын индексБаримтын он сар өдөрБаримтын тэргүүБаримтын хуудасны дугаарТайлбар11/012020.01.02Ажил, албан тушаал болон цалин шинэчлэн тогтоох тухай1-6 21/012020.02.21Баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилох тухай7-8 31/012020.03.13Хорогдуулсан цагаар ажиллуулах тухай9 41/012020.03.272020 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай10-13 51/012020.03.27Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай14 61/012020.04.18Залуучуудын зөвлөл байгуулах тухай15 71/012020.04.24Мэргэшлийн зэрэг тогтоох салбар комисс томилох тухай16 81/012020.04.01Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай17-28Тушаалын дугаар давхацсан 91/012020.04.24Ёс зүйн зөвлөл ...

Read More »