Home / Ил тод байдал / Хүний нөөц

Хүний нөөц

Хөдөлмөрийн дотоод журам

ажиллуулах, ажлын цаг ашиглалт, багаар ажиллах чадвар, бүтээлч сэтгэлгээ, чанар бүтээмжийг дэмжих, сайжруулах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. 2.1.4. Журамд хүлээсэн үүргээ биелүүлж, ажилтан, ажиллагсадыг ая тухтай ажлын байраар хангаж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн ажиллуулж, цалин хөлс, нэмэгдэл тэтгэмж, амралт зэргийг тогтоосон хугацаанд нь олгоно. 2.1.5. Ажлын ...

Read More »

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН УС, ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

Read More »

УЦУОШТӨВИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл • Архангай аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн чиг үүрэг болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд тус байгуууллагын албан хаагчид албан үүргээ гүйцэтгэхдээ удирдлага болгон ажиллах ёс зүйн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс, дагаж мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэхүү дүрмийн зорилго оршино. • Монгол Улсын Үндсэн ...

Read More »