Home / Ил тод байдал / Хүний нөөц / Хүний нөөцийн стратеги

Хүний нөөцийн стратеги

Хөдөлмөрийн дотоод журам

ажиллуулах, ажлын цаг ашиглалт, багаар ажиллах чадвар, бүтээлч сэтгэлгээ, чанар бүтээмжийг дэмжих, сайжруулах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. 2.1.4. Журамд хүлээсэн үүргээ биелүүлж, ажилтан, ажиллагсадыг ая тухтай ажлын байраар хангаж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн ажиллуулж, цалин хөлс, нэмэгдэл тэтгэмж, амралт зэргийг тогтоосон хугацаанд нь олгоно. 2.1.5. Ажлын ...

Read More »