Home / Хууль тогтоомж / Албаны даргын тушаал / АЛБАНЫ ДАРГЫН ТУШААЛ

АЛБАНЫ ДАРГЫН ТУШААЛ

д/дБаримтын индексБаримтын он сар өдөрБаримтын тэргүүБаримтын хуудасны дугаарТайлбар
11/012020.01.02Ажил, албан тушаал болон цалин шинэчлэн тогтоох тухай1-6 
21/012020.02.21Баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилох тухай7-8 
31/012020.03.13Хорогдуулсан цагаар ажиллуулах тухай9 
41/012020.03.272020 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай10-13 
51/012020.03.27Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай14 
61/012020.04.18Залуучуудын зөвлөл байгуулах тухай15 
71/012020.04.24Мэргэшлийн зэрэг тогтоох салбар комисс томилох тухай16 
81/012020.04.01Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай17-28Тушаалын дугаар давхацсан 
91/012020.04.24Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай29 
101/012020.04.24Төвийн албан тушаалуудад орлон ажиллуулах тухай30-31 
111/012020.05.07Хорогдуулсан цагаар ажиллуулах тухай32 
121/012020.05.22Ажил, албан тушаал болон цалин шинэчлэн тогтоох тухай33-34 
131/012020.05.22Үр дүнгийн нэмэгдэл олгох тухай35-36 
141/012020.06.08Хөрөнгө актлах тухай37-39 
151/012020.06.08Хорогдуулсан цагаар ажиллуулах тухай40 
161/012020.06.10Тооллогын комисс томилох тухай41 
171/012020.06.19Барилгын “Тайгер дизайн” ХХК-тай засварын ажлыг гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулах тухай42Тушаалын дугаар давхацсан 
181/012020.06.17Төвийн барилгын засварыг хүлээж авах комисс томилох тухай43
191/012020.06.02Цалин шинэчлэн тогтоох тухай44-45 
201/012020.06.23Зардал гаргах тухай46 
211/012020.06.23Үр дүн, ур чадварын нэмэгдэл олгох журмыг шинэчлэн батлах тухай47-51 
221/012020.06.23Үр дүнгийн нэмэгдэл олгох тухай52-54 
231/012020.06.26Зардал гаргах тухай55 
241/012020.06.29Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай56 
251/012020.07.09Баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилох тухай57-58 
261/012020.07.10Албан хаагчдыг хорогдуулсан цагаар ажиллуулах тухай59 
271/012020.08.24Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай60-62 
281/012020.08.24Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах ажлын хэсэг томилох тухай63 
291/012020.09.09Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай64-65 
301/012020.09.11Зарим албан хаагчдын цалинг шинэчлэн батлах тухай66-67 
311/012020.09.23Нислэгийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр үйлчилсэн хөлс олгох тухай68 
321/012020.10.01Ёс зүйн зөвлөл томилох тухай69 
331/012020.10.21Албан хаагчдад үр дүнгийн нэмэгдэл олгох тухай70-72 
341/012020.11.12Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай73 
351/012020.11.18Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай74-77 
361/012020.11.27Үнэлгээний баг томилох тухай78 
371/012020.11.30Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай79-90 
381/012020.12.07Тооллогын комисс томилох тухай91 
391/012020.12.07Нийт ажилтан нарын хоол, унааны хөнгөлөлтийг шинэчлэн батлах тухай92 
401/012020.12.14Ажилтан, ажиллагсдыг богиносгосон цагаар ажиллуулах тухай93-94 
411/012020.12.15Ажилтан нарт үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай95-97 
421/012020.12.17Шагнал олгох тухай98-99 
431/012020.12.18Нийт ажилтан, ажиллагсдад өрхийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор түлш, халаалтын хөнгөлөлт олгох тухай100-102 
441/012020.12.31Ажилтан, ажиллагсдыг ажлын ердийн горимоор ажиллуулах тухай103-104 
451/012020.12.31Бараа материал актлах тухай105-106 

About Архангай Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний төв